top of page

אבי סיביליה

אמן רב תחומי שהציג עבודותיו במוזיאון ארץ ישראל ובגלריות רבות נוספות. פעילותו של אבי סיביליה כאמן מגוונת ומשתנה:


בשנים הראשונות בעבודתו בסטודיו עסק בנייר כחומר עיקרי שאותו חקר ובדק כחומר פיסולי: משך, מתח, הרטיב, קבר באדמה, קיפל, גילגל וחיפש דרכים להוציא מהנייר אפשרויות חדשות של פסלים ומשטחים.

 

בהמשך התמקד בצורתו היבשה של הנייר, דבר שהוביל אותו לנסות את יכולתו של הנייר השטוח להפוך למשהו תלת מימדי נטול מגבלת גודל.

לאורך שנות עבודתו התמודד עם חומרים שונים כמו נייר, נצרים, בדים, ברזלים ועוד. 


עם הידע הרב שרכש החל להעביר פרויקטים רבים בארץ ובחו"ל עם קהילות מגוונות, מבוגרים, ילדים ובעלי צרכים מיוחדים. רבים מהפרויקטים היו ייחודיים והותאמו למקום ולקהילה שעימה עבד: כמו בניית בובות ענק, פרוייקטים מבוססי פסולת, מייצגים בתנועה באמנות הקרנבל ופרוייקטים רבי משתתפים.

English C.V

קורות חיים

bottom of page