top of page

אמנות הקרנבל

אמנות הקרנבל, במסגרת עדלאידע.

מאז 2007 עובד אבי עם קבוצות הטרוגניות של ילדי החינוך המיוחד, בני נוער, וקבוצת הגיל השלישי ביצירת מיצגים בתנועה.

אמנות הקרנבל דורשת תיכנון מוקדם ועבודה ממושכת. עבודה עם קבוצות הטרוגניות בגלאים שונים, תוך שיתוף פעולה ויצירה בחומרים שונים.

משך הזמן הנדרש הוא לפחות חצי שנה, כדי לגבש ולבצע גוף עבודה ססגוני וגדול מימדים לפעילות הקרנבל.

bottom of page