top of page

סריגה קהילתית

הסריגה כסמל וכאמצעי ליצירת קשרים תרתי משמע. במהלך המפגשים נוצרת חוויה קהילתית, שיחה, התקרבות והיכרות בין הסורגים, הפעילות מגוונת ומותאמת ליכולות מוטוריות וקוגניטיביות שונות. טכניקות הסריגה מגוונות בנולים ומסרגות ומאפשרות עבודת סריגה למבינים וגם לאנשים בלתי מיומנים להשתתף וליצור. התוצר הינו אקלקטי ומודולרי. כל צורה ואובייקט סרוג ימצאו את מקומם .
הדבר מאפשר לנו ליצור מפגש מחבר ומגבש בין האנשים ובנוסף ליצור משהו בעל נראות שיעצים את הקהילה מעצם העשייה.
סדנאות הסריגה נעשות בעזרת נולים ומסרגות מגוונות

סרטון על קהילה סורגת

bottom of page