top of page

English C.V

קורות חיים

אבי סיביליה

אמן רב תחומי שהציג עבודותיו במוזיאון ארץ ישראל ובגלריות רבות נוספות. פעילותו של אבי סיביליה כאמן מגוונת ומשתנה:


בשנים הראשונות בעבודתו בסטודיו עסק בנייר כחומר עיקרי שאותו חקר ובדק כחומר פיסולי: משך, מתח, הרטיב, קבר באדמה, קיפל, גילגל וחיפש דרכים להוציא מהנייר אפשרויות חדשות של פסלים ומשטחים.

 

בהמשך התמקד בצורתו היבשה של הנייר, דבר שהוביל אותו לנסות את יכולתו של הנייר השטוח להפוך למשהו תלת מימדי נטול מגבלת גודל.

לאורך שנות עבודתו התמודד עם חומרים שונים כמו נייר, נצרים, בדים, ברזלים ועוד. 


עם הידע הרב שרכש החל להעביר פרויקטים רבים בארץ ובחו"ל עם קהילות מגוונות, מבוגרים, ילדים ובעלי צרכים מיוחדים. רבים מהפרויקטים היו ייחודיים והותאמו למקום ולקהילה שעימה עבד: כמו בניית בובות ענק, פרוייקטים מבוססי פסולת, מייצגים בתנועה באמנות הקרנבל ופרוייקטים רבי משתתפים.

פורטפוליו

מצבי קיצון

ענת גטניו | מוזיאון ארץ ישראל | 2017

תערוכת "מצבי קיצון - נייר ישראלי" מבקשת למקד את תשומת הלב בנייר כחומר בעל תכונות מגוונות ומורכבות, הניתנות ליישום ולפיתוח בדרכים יצירתיות רבות.

ai8.jpg

צל של הבנה

עדי יקותיאלי | גלריית חנקין חולון

מיצב תלוי מקום העשוי מנצרים ואזיקונים - מפגש מפתיע של חומרים. אבי יוצר אובייקטים שהם אלסטיים וטבעיים אך בו זמנית נוקשים בחבירתם. 

tzel12.jpg

נקודת זמן

פיוטה | גלריה חנקין

נקודת זמן היא תערוכה המנסה להיאחז בזמן ובאותה נשימה נוגעת בארעיות.

לפני כ-10 שנים חלה אבי במחלת האלצהיימר, ומאז ...

zman1.jpg

ים בירושלים

מיצב תלוי מקום | מתחם הרכבת ירושלים

מיצב שנוצר לתערוכה במתחם הרכבת בירושלים.  המיצב עשוי מגלילי נייר שמחוברים אחד לשני בעזרת אזיקונים

IMG_3528.JPG

קערות נייר

קערות מעיסת נייר מיושן באדמה

תהליך העבודה על הקערות הוא תהליך יחודי, פרי התנסות ארוכת שנים של סיביליה בעבודת נייר.

הנייר הגרוס נקבר לתקופת התיישנות באדמה.

pp8.jpg

ציורים דיגיטלים

ציור בפיקסל

ציורים דיגטלים ואקספרימנטלים

front11.jpg
bottom of page